Skip to main content
Cuypers & Cuypers logo

HOUD U VERZEKERINGSGEGEVENS ACTUEEL 

Ook voor 2022 hebben wij weer overeenkomsten met verschillende verzekeraars. Nadere informatie vindt u hier.
Geef wijzigingen in uw zorgverzekering a.u.b. tijdig aan ons door. Wij ontvangen deze niet automatisch van uw nieuwe zorgverzekeraar.

 


NIEUWS OVER COVID-19 

Beste dames en heren,

sinds zondag 21 november 2021 is Nederland wederom als ´hoogrisicogebied´ aangewezen. De 3G-regeling is van kracht bij het reizen naar Duitsland, en er zullen actieve controles plaatsvinden. Bij het ontbreken van de juiste documenten zult u de toegang tot het land worden geweigerd en zult u worden beboet. Het aanmelden van uw reis is alleen verplicht bij een verblijf > 24 uur. Ook in ons centrum kunt u om een 3G-bewijs worden gevraagd.

++

Gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen hebben het afgelopen half jaar het aantal zwangeren met COVID-19 op de intensive care zien verdubbelen. Ook wordt een toename van het aantal premature baby´s gezien.
Internationaal onderzoek bevestigt dat er geen negatieve invloed op vruchtbaarheid bestaat na mRNA-vaccinatie. Ongevaccineerde zwangeren hebben echter - blijkens internationaal onderzoek - een groter risico op het ontwikkelen van een ernstig ziekteverloop en ziekenhuisopname.
Wij benadrukken dientengevolge nogmaals het belang van vaccinatie met een mRNA-vaccin, bij kinderwens, zwangerschap en kraambed. Voor uw eigen gezondheid, en de gezondheid van uw (ongeboren) kind.
Voor de afweging voor vaccinatie kunnen de keuzehulpmiddelen van de NVOG u helpen.

++

U kunt ons centrum probleemloos bezoeken. Houd u aan de algemene/actuele Corona-richtlijnen/-adviezen van de Overheid, het RKI en de RIVM. Als u typische symptomen heeft, vragen wij u vriendelijk doch dringend zich tot een arts te wenden, en ons te laten weten dat u mogelijk Corona-positief bent. Wij ontvangen vervolgens gaarne bericht wanneer de uitslag van uw Corona-test bekend is, aangezien dit van belang kan zijn voor melding aan het verantwoordelijke ´Gesundheitsamt´.

++

Circa 50% van de reguliere gezondheidszorg in Europa heeft de afgelopen maanden nauwelijks doorgang kunnen vinden vanwege de effecten van het coronavirus, mede omdat patiënten begrijpelijkerwijze hun geplande afspraken/behandelingen hebben uitgesteld. Hierdoor is er een stuwmeer aan zorgvraag ontstaan. Voor niet-acute behandelingen (waartoe ook fertiliteitsbehandelingen behoren) is het stuwmeer zelfs groter dan in andere vakgebieden. Dit heeft tot gevolg dat de wachttijd tot een afspraak en/of behandeling, thans waarschijnlijk wat langer is dan u gewend bent. Wij begrijpen, en merken, dat dit frustrerend kan zijn. U kunt erop vertrouwen dat u niet langer hoeft te wachten dan noodzakelijk is, maar vragen vriendelijk uw begrip voor de beschikbare capaciteit. Daarmee doen we recht aan de tijd die u nodig heeft, en de tijd die uw behandelaar daarvoor beschikbaar moet hebben. Alleen zo blijven we samen gezond!

++

Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer in Duitsland, of een winkel bezoekt, is het dragen van een mondkapje verplicht; dit wordt gehandhaafd. Binnen ons centrum houden we ons aan de voorgeschreven minimale afstand van 1,5 meter. Indien dit niet gewaarborgd kan worden (bijvoorbeeld bij onderzoek) zal uw arts/personeel ter bescherming een mondkapje dragen. Mogelijk zal ook u een mondkapje ter beschikking worden gesteld. Voorts vragen wij u vriendelijk doch dringend alleen ons centrum te betreden indien u in behandeling bent. Begeleidpersonen of kinderen moeten we helaas momenteel vragen buiten de praktijk te blijven. Indien u zelf klachten heeft van verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts, vragen wij u vriendelijk doch dringend ons centrum niet te bezoeken. Wij beseffen dat keuzes in deze onzekere tijden niet altijd prettig zullen zijn voor u noch voor ons, maar stellen daarbij bovenal uw en onze gezondheid voorop. Bovendien dienen wij de huidige Wet- en Regelgeving in Duitsland te volgen.

 

 


INFORMATIE EN NIEUWS OVER ONZE PRAKTIJK

Ter informatie: Wij reageren op werkdagen doorgaans binnen 24 uur op uw e-mails. Controleer a.u.b. regelmatig uw spam-folder, indien u langer dan 48 uur wacht op een reactie op uw bericht.

++

Nieuw: endometriale kiemdiagnostiek bij chronische endometritis.

++

Per direct bestaat de mogelijkheid om zowel binnen als buiten de reguliere openingstijden, een intake/gesprek per videoverbinding te voeren met Dr. Michael Scholtes. U hoeft hiervoor dus niet te reizen. Afspraken worden door ons secretariaat, in overleg met Dr. Scholtes ingepland. Dr. Scholtes is in binnen- en buitenland een graag geziene expert op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen, en wij zijn uitermate verheugd de succesvolle samenwerking uit het verleden te kunnen continueren!

++

In navolging op een aanpassing in de richtlijnen van de ´Ärztekammer Nordrhein´, is de behandeling van lesbische paren binnen ons centrum toegestaan. Wij heten u van harte welkom!

++

Het ´deutsche Gewebegesetz´ bepaalt, dat alleen laboratoria met een erkenning naar §20 AMG, serologische parameter (e.g. hepatitis B, C en HIV) mogen meten in het kader van vruchtbaarheidsbehandelingen (incl. IUI) en cryopreservatie van cellen. De bloedmonsters dienen binnen drie maanden vóór de eerste cel-/weefselafname te worden afgenomen. Deze uitslagen zijn bij een gunstige uitslag vervolgens maximaal 24 maanden geldig, waarna een nieuw bloedafname en test noodzakelijk is (TPGGewV). Uitslagen van buitenlandse (i.e. niet-Duitse) laboratoria worden door de Duitse overheid helaas niet erkend, waardoor in veel gevallen een nieuwe bloedafname alhier vereist is.


 

Kinderwunschzentrum Heinsberger Höfe GbR
Medizinische Kooperationsgemeinschaft

Drs. Willem-Jan S.S. Cuypers
Drs. Nerissa B.E. Cuypers
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Dr. Ralf Böhm
Diplom-Biologe

Hochstraße 154
52525 Heinsberg
Duitsland

Telefoon 
+49 (0) 2452 99 66 - 900

Fax
+49 (0) 2452 99 66 - 910