Skip to main content
Cuypers & Cuypers logo

Kosten van vruchtbaarheidsbehandelingen

De kosten van vruchtbaarheidsbehandelingen zijn niet gering. Om de kosten van een kliniek, laboratorium, personeelskosten, kwaliteitseisen en veiligheidseisen te kunnen dekken, hangen ook aan vruchtbaarheidsbehandelingen prijskaartjes.

Op deze pagina informeren wij u over de kosten en wie de kosten draagt.


Vruchtbaarheidsbehandelingen buiten Nederland

Indien u buiten Nederland een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, vergoeden Nederlandse zorgverzekeraars doorgaans die kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. Dit kan echter mede afhankelijk zijn van uw verzekering en type polis. Laat u zich hier door uw zorgverzekeraar goed over voorlichten, om verrassingen te voorkomen.


Overname van kosten

Met bepaalde zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst. Dat geldt bijvoorbeeld voor VGZ (hieronder vallen bijvoorbeeld Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, Bewuzt, MVJP, IZZ, IZA en UMC). Bij deze zorgverzekeringen is vastgelegd dat de kosten van het deel van de behandeling dat voor vergoeding in aanmerking komt, direct bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit hoeft u dan niet voor te schieten. Bovendien hoeft u bij deze verzekeringen geen toestemming vooraf aan te vragen; dit doen wij voor u.

Sommige kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking en zijn derhalve voor eigen rekening. Wij informeren u hier graag over.

Let op: voor zorg die onder de basisverzekering valt, geldt te allen tijde het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico. Ook hierover kan uw zorgverzekeraar u informeren.

Bij zorgverzekeraars waar wij geen overeenkomst mee hebben, dient u zelf van tevoren (schriftelijke) toestemming te vragen, en dient u de kosten te allen tijde zelf (ter plekke) te voldoen. De meeste zorgverzekeraars hebben een zgn. ‘Formulier vruchtbaarheidsbehandeling buitenland’ als download op hun website. De kosten van uw behandeling kunt u dan vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar; u krijgt bij betaling te allen tijde een factuur en betaalbewijs mee. 

 

Geen vergoeding meer?  

Eenieder is welkom bij ons, ook als u geen recht meer heeft op vergoeding. De vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen is door Nederlandse zorgverzekeraars namelijk gebonden aan regels welke u bijvoorbeeld hier na kunt lezen.

Vanaf de leeftijd van 43 jaar of na drie pogingen, is er in de regel geen vergoeding meer. De verhoging van de leeftijdsgrens voor behandelingen tot 50 jaar, geldt voor behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van donoreicellen. De behandeling met donoreicellen is in Duitsland vooralsnog helaas niet toegestaan. Sommige verzekeraars vergoeden ook een vierde poging.

Een poging telt in de regel, indien er een punctie plaats vindt waarbij rijpe eicellen worden gewonnen; ook als er geen bevruchting plaats heeft gevonden of geen zwangerschap ontstaat. Na een doorgaande zwangerschap (een zwangerschap van tenminste 12 weken gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) gaat de teller voor de verzekering weer op nul, en heeft u derhalve weer recht op vergoede pogingen.

 

Betaling

Indien u geen recht meer heeft op vergoeding, verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben, of bijvoorbeeld gebruik maakt van technieken die niet onder de zorgverzekering vallen, dient u de kosten zelf aan ons te voldoen. Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld kosten voor opslag), dient u deze ter plekke na afloop van de behandeling c.q. voordat u ons centrum verlaat. Dit is buiten Nederland in vele landen gebruikelijk. Immers, de behandeling is verricht en daarmee zijn de kosten ontstaan.

Kosten die ontstaan uit onbetaalde facturen, moeten uiteindelijk door elke bedrijf weer op andere manieren worden verrekend in prijzen; en juist dat willen we graag voorkomen.

Wij vragen u derhalve om kosten die niet (direct) bij uw zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd, ter plekke bij ons te voldoen (na uw behandeling, voordat u ons centrum verlaat). Dit kan met alle bankpassen, creditcards of als contante betaling. Een factuur en betaalbewijs ontvangt u uiteraard te allen tijde ook ter plekke. Termijnbetalingen zijn helaas niet mogelijk.

Let op: vele banken kennen een daglimiet voor het betalen per bankpas of creditcard. Verhoog zo nodig tijdig uw daglimiet om problemen bij betaling te voorkomen.


Kinderwunschzentrum Heinsberger Höfe GbR
Medizinische Kooperationsgemeinschaft

Drs. Willem-Jan S.S. Cuypers
Drs. Nerissa B.E. Cuypers
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Dr. Ralf Böhm
Diplom-Biologe

Hochstraße 152
52525 Heinsberg
Duitsland

Telefoon 
+49 (0) 2452 99 66 - 900

Fax
+49 (0) 2452 99 66 - 910