Skip to main content
Cuypers & Cuypers logo

NIEUWS OVER COVID-19 

Beste dames en heren,

vanaf zondag 8 augustus geldt Nederland niet meer als ´hoogrisicogebied´. De algemene regels (bewijs van negatieve Corona-test, herstel- of vaccinatiebewijs) voor personen vanaf 12 jaar blijft echter van kracht. Reist u van Nederland naar Duitsland, dan bent u bij een eventuele (politie)controle, verplicht een bewijs hiervan te tonen.

++

Wij ontvangen momenteel veel vragen omtrent vaccinatie tegen COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en het kraambed. Raadpleeg te allen tijde uw huisarts voor uw individuele vraag in dezen. Wij verwijzen echter ook naar de standpunten van het RIVM, het RKI en de NVOG. Vooralsnog lijkt er geen bezwaar te worden gezien tegen vaccinatie bij kinderwens, vruchtbaarheidsbehandeling, en bij het geven van borstvoeding. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.
Gezonde zwangere vrouwen wordt geadviseerd zich niet routinematig te laten vaccineren tegen COVID-19. Een uitzondering hierop vormen vrouwen met een onderliggende ernstige ziekte, alsook vrouwen met een beroep waarop expositie aan SARS-CoV-2 voorkomt (zoals bijvoorbeeld zorgpersoneel).
Ongeacht de vaccinatiestatus blijven de reguliere voorzorgsmaatregelen (handen wassen, desinfecteren, het dragen van mondmasker) ook voor deze groep, onverminderd bestaan. 

++

U kunt ons centrum probleemloos bezoeken. Houd u aan de algemene/actuele Corona-richtlijnen/-adviezen van de Overheid, het RKI en de RIVM. Als u typische symptomen heeft, vragen wij u vriendelijk doch dringend zich tot een arts te wenden, en ons te laten weten dat u mogelijk Corona-positief bent. Wij ontvangen vervolgens gaarne bericht wanneer de uitslag van uw Corona-test bekend is, aangezien dit van belang kan zijn voor melding aan het verantwoordelijke ´Gesundheitsamt´.

++

Circa 50% van de reguliere gezondheidszorg in Europa heeft de afgelopen maanden nauwelijks doorgang kunnen vinden vanwege de effecten van het coronavirus, mede omdat patiënten begrijpelijkerwijze hun geplande afspraken/behandelingen hebben uitgesteld. Hierdoor is er een stuwmeer aan zorgvraag ontstaan. Voor niet-acute behandelingen (waartoe ook fertiliteitsbehandelingen behoren) is het stuwmeer zelfs groter dan in andere vakgebieden. Dit heeft tot gevolg dat de wachttijd tot een afspraak en/of behandeling, thans waarschijnlijk wat langer is dan u gewend bent. Wij begrijpen, en merken, dat dit frustrerend kan zijn. U kunt erop vertrouwen dat u niet langer hoeft te wachten dan noodzakelijk is, maar vragen vriendelijk uw begrip voor de beschikbare capaciteit. Daarmee doen we recht aan de tijd die u nodig heeft, en de tijd die uw behandelaar daarvoor beschikbaar moet hebben. Alleen zo blijven we samen gezond!

++

Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer in Duitsland, of een winkel bezoekt, is het dragen van een mondkapje verplicht; dit wordt gehandhaafd. Binnen ons centrum houden we ons aan de voorgeschreven minimale afstand van 1,5 meter. Indien dit niet gewaarborgd kan worden (bijvoorbeeld bij onderzoek) zal uw arts/personeel ter bescherming een mondkapje dragen. Mogelijk zal ook u een mondkapje ter beschikking worden gesteld. Voorts vragen wij u vriendelijk doch dringend alleen ons centrum te betreden indien u in behandeling bent. Begeleidpersonen of kinderen moeten we helaas momenteel vragen buiten de praktijk te blijven. Indien u zelf klachten heeft van verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts, vragen wij u vriendelijk doch dringend ons centrum niet te bezoeken. Wij beseffen dat keuzes in deze onzekere tijden niet altijd prettig zullen zijn voor u noch voor ons, maar stellen daarbij bovenal uw en onze gezondheid voorop. Bovendien dienen wij de huidige Wet- en Regelgeving in Duitsland te volgen.

 

 


INFORMATIE EN NIEUWS OVER ONZE PRAKTIJK

Ter informatie: Wij reageren op werkdagen doorgaans binnen 24 uur op uw e-mails. Controleer a.u.b. regelmatig uw spam-folder, indien u langer dan 48 uur wacht op een reactie op uw bericht.

++

Per direct bestaat de mogelijkheid om zowel binnen als buiten de reguliere openingstijden, een intake/gesprek per videoverbinding te voeren met Dr. Michael Scholtes. U hoeft hiervoor dus niet te reizen. Afspraken worden door ons secretariaat, in overleg met Dr. Scholtes ingepland. Dr. Scholtes is in binnen- en buitenland een graag geziene expert op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen, en wij zijn uitermate verheugd de succesvolle samenwerking uit het verleden te kunnen continueren!

++

In navolging op een aanpassing in de richtlijnen van de ´Ärztekammer Nordrhein´, is de behandeling van lesbische paren binnen ons centrum toegestaan. Wij heten u van harte welkom!

++

Het ´deutsche Gewebegesetz´ bepaalt, dat alleen laboratoria met een erkenning naar §20 AMG, serologische parameter (e.g. hepatitis B, C en HIV) mogen meten in het kader van vruchtbaarheidsbehandelingen (incl. IUI) en cryopreservatie van cellen. De bloedmonsters dienen binnen drie maanden vóór de eerste cel-/weefselafname te worden afgenomen. Deze uitslagen zijn bij een gunstige uitslag vervolgens maximaal 24 maanden geldig, waarna een nieuw bloedafname en test noodzakelijk is (TPGGewV). Uitslagen van buitenlandse (i.e. niet-Duitse) laboratoria worden door de Duitse overheid helaas niet erkend, waardoor in veel gevallen een nieuwe bloedafname alhier vereist is.


 

Kinderwunschzentrum Heinsberger Höfe GbR
Medizinische Kooperationsgemeinschaft

Drs. Willem-Jan S.S. Cuypers
Drs. Nerissa B.E. Cuypers
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Dr. Ralf Böhm
Diplom-Biologe

Hochstraße 154
52525 Heinsberg
Duitsland

Telefoon 
+49 (0) 2452 99 66 - 900

Fax
+49 (0) 2452 99 66 - 910