Skip to main content
Cuypers & Cuypers logo

Echo's elders

Bij een behandeling in ons centrum, zijn de echo's van desbetreffende behandeling louter en alleen in ons eigen centrum inbegrepen. Dit is ongeacht het aantal echo's welke u in die behandelcyclus nodig heeft.

Sommige patiënten besluiten echo's elders uit te laten voeren tijdens hun behandeling. Dit noemen we "externe echo's".

Wij hebben geen officiële samenwerkingsverbanden met instellingen die echo's uitvoeren. Dit wil zeggen dat u te allen tijde zelf zorg dient te dragen voor het plannen van dergelijke echografische monitoring.


De informatie welke wordt verkregen uit dergelijke echo's, dient door uw arts alhier dan uiteraard geïnterpreteerd te worden. Immers, zij/hij is uw behandelaar. Dit kan/mag degene die elders de echo uitvoert niet voor ons doen; zij zullen zich vanzelfsprekend beperken tot het verrichten van een echo van uw baarmoeder en eierstok(ken). Dergelijke schriftelijke uitslagen kunnen helaas nooit geheel en volledig een echo vervangen welke uw behandelaar hier zelf maakt; u bent zich hiervan bewust en accepteert de mogelijke consequenties daarvan. Bij gerede twijfel, zal uw behandelaar alhier u te allen tijde verzoeken de echo in ons eigen centrum te herhalen c.q. te controleren op een later tijdstip.


Geen overname van kosten voor externe echo's

Daarenboven accepteert u dat ons centrum op geen enkele wijze een verzoek (van u, de uitvoerder van het onderzoek of de uitvoerende instantie) tot vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan het maken van dergelijke externe echo's, consulten of bijvoorbeeld laboratoriumbepalingen, kan/zal inwilligen. Deze kosten dient u te allen tijde zelf te dragen en te voldoen, en worden nimmer in mindering gebracht op de gemaakte kosten in ons centrum. In sommige centra bestaat een tarief voor het verrichten van echo's op eigen verzoek. Anderen wensen een verwijzing die bijvoorbeeld van uw huisarts zou kunnen komen. Deze is hier evenwel geenszins toe verplicht.


Kinderwunschzentrum Heinsberger Höfe GbR
Medizinische Kooperationsgemeinschaft

Drs. Willem-Jan S.S. Cuypers
Drs. Nerissa B.E. Cuypers
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Dr. Ralf Böhm
Diplom-Biologe

Hochstraße 154
52525 Heinsberg
Duitsland

Telefoon 
+49 (0) 2452 99 66 - 900

Fax
+49 (0) 2452 99 66 - 910